Green Saturday

Ang mga miyembro ng Girl Scouts of the Philippines (GSP) kasama ang mga lider ng bawatklase at Boy Scouts of the Philippines (BSP) ay nakilahok sa Green Saturday , isang planting activity.

Ang pangunahing layunin ng gawaing ito ay upang matanto ng mga tao ng ating henerasyonang kahalagahan ng mga halaman at puno at paano ang mga ito nakatutulong sa ating bayanupang maging maganda at malinis ang kapaligiran.

“I felt proud because I am helping our mother nature in my own perspective. I think this activity isvery helpful and beneficial for our society,” sabi ng isang miyembro ng GSP. Sinabi rin niya na angpagkakaroon ng maraming halaman at puno sa ating kapaligiran ay makatutulong sa pagpapanatili ng magandang kalidad ng hangin na kakailanganin natin sa paghinga upang mabuhay. Idinagdag niya na ang pagtatanim ay isang magandang hakbang upang maiwasan ang matinding pagbaha sa ating mga lugar..

Althea Mariz Talain