TLE-LYMPICS 2021

Pinangunahan ng departamento ngTechnology and Livelihood Education (TLE) angkauna-unahang TLE-lympics 2021 na maytemang “Championing Bridgetines’ LivelihoodSkills in the New Normal”,
Nob. 11 – 29.

Ayon kay Gng. Evangeline Buenafe, EPP/TLEKoordineytor ng St. Bridget College (SBC), anglahat ng mga aktibidad ng departamento ng TLE ay nakasentro sa pagsuporta, pagpapalawak atpaglilinang ng mga kasanayan ng mgaBridgetines.

Dagdag pa niya na ang pandemya aymaaaring magbigay ng mga hamon sa atin ngunitpatuloy tayong nabubuhay at nagtatagumpaypara sa kapakanan at sa patuloy na pag-aaralng lahat ng mga Bridgetines.

Sinimulan ang TLE-lympics sa isang skill demonstration webinar sa paggawa ng canapes na dinaluhan ng mahigit 200mag-aaral mula sa ikaapat hanggang ikaanim na baitang, Nob. 11. Si Gng. Jessalyn Noche, isang culinary instructor ngikasiyam at ikasampung baitang ng SBC ang nagbahagi ng kaaalaman at kasanayan tungkol dito.

Sinundan ito ng isa pang webinar na may paksang “Entrepreneurial Skills and Traits of a Successful Entrepreneur” paranaman sa mga mag-aaral ng junior hIgh school, Nob. 12. Si Gng. Pauline P. Bondad, isang alumna at matagumpay nanegosyante ang piling panauhing tagapagsalita sa naturang webinar. Ibinahagi niya kung papaano siya nagsimula at patuloyna pinappaunlad ang kanyang mga negosyo.

Samantala, si Bb. Kristine May Mendoza, isang guro sa TLE ang nagbahagi sa webinar ng ” The Art of Table NapkinFolding” para sa mga mag-aaral ng ikapito at ikawalong baitang, Nob. 12.

Iba’t ibang paligsahan din ang sinalihan ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga paligsahan ay ang Sandwich MakingContest para sa ika-apat na baitang, Perfect Sunny Side Up Making Contest para sa ikalimang baitang at Tapa MakingContest para naman sa baitang anim.

Ang mga napiling mag-aaral mula sa ikapitong baitang ay nagpakita ng pagiging malikhain sa Plastic Craft MakingContest. Nagpamalas naman ng galing ang taga-ikawalong baitang sa Fish & Shellfish Processing Contest.Sinubukan namanang husay ng mga mag-aaral ng ika-siyam na baitang sa Cook-off Challenge Appetizer Recipe at Drafting ConventionalDrawing Contest. Samantalang sa Cookery Vlog Competition at Perspective Drawing Contest naman nagpaligsahan ang mgamag-aaral ng ikasampung baitang. Ipinakita rin ng mga mag-aaral ng 9-FBS ang pagiging malikhain sa Table SettingCompetition habang sa Occupational Health & Safety in Restaurant Blog ipinamalas ng mga mag-aaral ng 10-FBS angkanilang galing.

Sa isang programa via FB live pinahayag ang mga nagwagi ng una, ikalawa at ikatlong pwesto sa bawat patimpalak. Sakauna-unahang pagkakataon, isang kakaibang parangal ang iginawad ng TLE-lympics 2021, ang People’s Choice Awardpara sa mga nakakuha o nagkamit ng mataas na boto sa kanilang ginawang podukto o pinakitang kahusayan sa sinalihangpaligsahan.

Maria Sophia Andrea I. Dayanghirang